Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2010(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0446/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0031

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

17. Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru [2018/2010(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika [2018/2106(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà och Reimer Böge redogjorde för betänkandena.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda och Julie Ward.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.8 och punkt 21.2 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy