Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Innocenzo Leontini δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ECR με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.

Οι Jane Collins και John Stuart Agnew δεν είναι πλέον μέλη της Ομάδας EFDD και έχουν προσχωρήσει στην Ομάδα ENF με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.

Ο Gerard Batten δεν ανήκει πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα ENF με ισχύ από 16 Ιανουαρίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου