Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0445/2018

Внесени текстове :

A8-0445/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0019

Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург

19. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Karoline Graswander-Hainz (докладчик по становището на комисията INTA), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията REGI), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията FEMM), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda и Stanislav Polčák.

Изказаха се Marianne Thyssen и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 16.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност