Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0445/2018

Ingediende teksten :

A8-0445/2018

Debatten :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0019

Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg

19. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karoline Graswander-Hainz (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 16.1.2019.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid