Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0202(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0445/2018

Teksty złożone :

A8-0445/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0019

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg

19. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Karoline Graswander-Hainz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda i Stanislav Polčák.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 16.1.2019.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności