Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0445/2018

Predkladané texty :

A8-0445/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0019

Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg

19. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karoline Graswander-Hainz ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Maria Arena.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 16.1.2019.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia