Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0445/2018

Ingivna texter :

A8-0445/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0019

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

19. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Karoline Graswander-Hainz (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Mirja Vehkaperä för ALDE-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda och Stanislav Polčák.

Talare: Marianne Thyssen och Maria Arena.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy