Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0461/2018

Внесени текстове :

A8-0461/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург

20. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné представи доклада.

Изказа се Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Karine Gloanec Maurin (докладчик по становището на комисията BUDG), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията CONT), Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията REGI), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Soraya Post (докладчик по становището на комисията LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria и Romana Tomc.

Изказаха се Marianne Thyssen и Verónica Lope Fontagné.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 16.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност