Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0206(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0461/2018

Indgivne tekster :

A8-0461/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Protokol
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg

20. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné forelagde betænkningen.

Taler: Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Karine Gloanec Maurin (ordfører for udtalelse fra BUDG), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra CONT), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra REGI), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Soraya Post (ordfører for udtalelse fra LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria og Romana Tomc.

Talere Marianne Thyssen og Verónica Lope Fontagné.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 16.1.2019.

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik