Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0206(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0461/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0461/2018

Keskustelut :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg

20. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné esitteli mietinnön.

Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karine Gloanec Maurin (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Soraya Post (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen ja Evelyn Regner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria ja Romana Tomc.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Verónica Lope Fontagné.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.7.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö