Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0206(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0461/2018

Pateikti tekstai :

A8-0461/2018

Debatai :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/04/2019 - 6.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Protokolas
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras

20. „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Karine Gloanec Maurin (BUDG komiteto nuomonės referentė), Georgi Pirinski (CONT komiteto nuomonės referentas), Mercedes Bresso (REGI komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Soraya Post (LIBE komiteto nuomonės referentė), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komiteto nuomonės referentė), David Casa PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria ir Romana Tomc.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Verónica Lope Fontagné.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 16 protokolo 12.7 punktas

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika