Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0206(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0461/2018

Ingediende teksten :

A8-0461/2018

Debatten :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.18

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg

20. Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karine Gloanec Maurin (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Soraya Post (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David Casa, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria en Romana Tomc.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Verónica Lope Fontagné.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 van de notulen van 16.1.2019.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid