Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0206(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0461/2018

Teksty złożone :

A8-0461/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg

20. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Karine Gloanec Maurin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Soraya Post (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria i Romana Tomc.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Verónica Lope Fontagné.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 16.1.2019.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności