Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0206(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0461/2018

Texte depuse :

A8-0461/2018

Dezbateri :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Explicaţii privind voturile
PV 04/04/2019 - 6.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg

20. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné și-a prezentat raportul.

A intervenit Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Karine Gloanec Maurin (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Soraya Post (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), David Casa, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria și Romana Tomc.

Au intervenit Marianne Thyssen și Verónica Lope Fontagné.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 16.1.2019.

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate