Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0206(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0461/2018

Predkladané texty :

A8-0461/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg

20. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné uviedla správu.

V rozprave vystúpil Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karine Gloanec Maurin (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Soraya Post (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria a Romana Tomc.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Verónica Lope Fontagné.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 16.1.2019.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia