Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0461/2018

Ingivna texter :

A8-0461/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 20
CRE 15/01/2019 - 20

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.7
CRE 16/01/2019 - 12.7
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0020
P8_TA(2019)0350

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

20. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Karine Gloanec Maurin (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Soraya Post (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria och Romana Tomc.

Talare: Marianne Thyssen och Verónica Lope Fontagné.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy