Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0470/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0470/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

21. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Ο Pascal Arimont παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arndt Kohn (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman και Ramón Luis Valcárcel Siso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Daniel Buda και Rosa D'Amato.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Pascal Arimont.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου