Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0470/2018

Ingivna texter :

A8-0470/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Röstförklaringar
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

21. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Arndt Kohn (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Marlene Mizzi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman och Ramón Luis Valcárcel Siso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda och Rosa D'Amato.

Talare: Marianne Thyssen och Pascal Arimont.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.8 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy