Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου