Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка (разискване)
 3.Анализ на австрийското председателство на Съвета (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Тържествено заседание - Двадесета годишнина от въвеждането на еврото
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  8.1.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания *** (гласуване)
  8.3.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) *** (гласуване)
  8.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан (гласуване)
  8.5.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)
  8.7.Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I (гласуване)
  8.8.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)
  8.9.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)
  8.10.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (гласуване)
  8.11.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  8.12.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (гласуване)
  8.13.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (гласуване)
  8.14.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (разискване)
 14.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (разискване)
 15.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 16.Създаване на програмата InvestEU ***I (разискване)
 17.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (разискване)
 18.Състав на политическите групи
 19.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (разискване)
 20.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (разискване)
 21.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (разискване)
 22.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (185 kb) Списък на присъствалите (64 kb) Резултати от различните гласувания (83 kb) Поименни гласувания (1976 kb) 
 
Протокол (81 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (32 kb) Поименни гласувания (103 kb) 
 
Протокол (305 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (139 kb) Поименни гласувания (484 kb) 
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност