Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Reform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika (forhandling)
 3.Gennemgang af det østrigske rådsformandskab (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Højtideligt møde - 20-året for euroen
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Afstemningstid
  8.1.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien *** (afstemning)
  8.3.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  8.4.Den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik (afstemning)
  8.5.Selvkørende biler i europæisk transport (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (afstemning)
  8.7.Midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande ***I (afstemning)
  8.8.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)
  8.9.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)
  8.10.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (afstemning)
  8.11.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  8.12.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (afstemning)
  8.13.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (afstemning)
  8.14.Ligestilling og beskatning i EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 14.ECB's årsberetning for 2017 (forhandling)
 15.Bankunionen – Årsberetning 2018 (forhandling)
 16.Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (forhandling)
 17.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru - Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forhandling)
 18.De politiske gruppers sammensætning
 19.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (forhandling)
 20.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (forhandling)
 21.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (forhandling)
 22.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (162 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (73 kb) Afstemning ved navneopråb (1976 kb) 
 
Protokol (76 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (31 kb) Afstemning ved navneopråb (98 kb) 
 
Protokol (277 kb) Deltagerliste (71 kb) Afstemningsresultater (124 kb) Afstemning ved navneopråb (469 kb) 
Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik