Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.ELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses (arutelu)
 3.Nõukogu eesistujariigi Austria tegevuse ülevaade (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Pidulik istung – Euro kasutuselevõtmise kahekümnes aastapäev
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Hääletused
  
8.1.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine *** (hääletus)
  
8.3.ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll *** (hääletus)
  
8.4.ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping (hääletus)
  
8.5.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (hääletus)
  
8.7.ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I (hääletus)
  
8.8.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)
  
8.9.EIP põhikirja muutmine * (hääletus)
  
8.10.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (hääletus)
  
8.11.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  
8.12.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (hääletus)
  
8.13.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (hääletus)
  
8.14.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine (arutelu)
 14.EKP 2017. aasta aruanne (arutelu)
 15.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (arutelu)
 16.InvestEU programmi loomine ***I (arutelu)
 17.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine – Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (arutelu)
 18.Fraktsioonide koosseis
 19.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (arutelu)
 20.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (arutelu)
 21.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (arutelu)
 22.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (74 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1976 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (30 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (104 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Kohalolijate nimekiri (72 kb) Hääletuste tulemused (125 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (471 kb) 
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika