Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
 3.Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Äänestykset
  
8.1.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)
  
8.3.EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (äänestys)
  
8.4.EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (äänestys)
  
8.5.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)
  
8.7.Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I (äänestys)
  
8.8.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  
8.9.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)
  
8.10.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (äänestys)
  
8.11.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (äänestys)
  
8.12.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (äänestys)
  
8.13.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (äänestys)
  
8.14.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 14.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 15.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 16.InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 17.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 19.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (keskustelu)
 20.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (keskustelu)
 21.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (keskustelu)
 22.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (164 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (74 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1976 kb) 
 
Pöytäkirja (77 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (108 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (71 kb) Äänestysten tulokset (120 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (469 kb) 
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö