Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
 3.Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Äänestykset
  8.1.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)
  8.3.EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (äänestys)
  8.4.EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (äänestys)
  8.5.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)
  8.7.Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I (äänestys)
  8.8.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  8.9.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)
  8.10.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (äänestys)
  8.11.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (äänestys)
  8.12.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (äänestys)
  8.13.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (äänestys)
  8.14.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 14.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 15.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 16.InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 17.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 19.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (keskustelu)
 20.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (keskustelu)
 21.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (keskustelu)
 22.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (164 kb)
15/05/2019 16:22
  Läsnäololista (64 kb)
16/05/2019 14:43
 
Pöytäkirja (77 kb)
15/05/2019 16:22
  Läsnäololista (11 kb)
16/05/2019 14:43
  Äänestysten tulokset (31 kb)
29/04/2019 14:22
  Nimenhuutoäänestykset (108 kb)
29/04/2019 10:56
 
Pöytäkirja (273 kb)
15/05/2019 16:22
  Läsnäololista (71 kb)
16/05/2019 14:43
  Äänestysten tulokset (120 kb)
29/04/2019 14:22
  Nimenhuutoäänestykset (469 kb)
29/04/2019 10:56
Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö