Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.ES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje (diskusijos)
 3.Austrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Iškilmingas posėdis - Dvidešimtosios euro metinės
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69 c straipsnis)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.ES ir Albanijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas *** (balsavimas)
  
8.3.Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą *** (balsavimas)
  
8.4.Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos (balsavimas)
  
8.5.Autonominis vairavimas Europos transporte (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I (balsavimas)
  
8.7.Apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas ***I (balsavimas)
  
8.8.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.9.EIB statuto dalinis keitimas * (balsavimas)
  
8.10.Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente (balsavimas)
  
8.11.Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  
8.12.ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas (balsavimas)
  
8.13.ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai (balsavimas)
  
8.14.Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Pirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas (diskusijos)
 14.2017 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 15.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 16.Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas - Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Frakcijų sudėtis
 19.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (diskusijos)
 20.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (diskusijos)
 21.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (diskusijos)
 22.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (162 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (75 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1976 kb) 
 
Protokolas (78 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (29 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (114 kb) 
 
Protokolas (279 kb) Dalyvių sąrašas (71 kb) Balsavimo rezultatai (125 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (509 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika