Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika (dibattitu)
 3.Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Seduta solenni - L-għoxrin anniversarju tal-euro
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.In-negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u l-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fl-Albanija *** (votazzjoni)
  
8.3.Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan (votazzjoni)
  
8.5.Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  
8.7.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)
  
8.8.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)
  
8.9.Emenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)
  
8.10.L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.11.L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
8.12.Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (votazzjoni)
  
8.13.Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (votazzjoni)
  
8.14.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena (dibattitu)
 14.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 15.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (dibattitu)
 16.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (dibattitu)
 17.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù - Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 19.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (dibattitu)
 20.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (dibattitu)
 21.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (dibattitu)
 22.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (164 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (75 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1976 kb) 
 
Minuti (77 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (31 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (99 kb) 
 
Minuti (284 kb) Reġistru tal-attendenza (72 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (132 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (472 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza