Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (debat)
 3.Evaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Twintigjarig bestaan van de euro
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Stemmingen
  
8.1.Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert *** (stemming)
  
8.3.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  
8.4.Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek (stemming)
  
8.5.Autonoom rijden in het Europees vervoer (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (stemming)
  
8.7.Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen ***I (stemming)
  
8.8.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)
  
8.9.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)
  
8.10.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (stemming)
  
8.11.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
8.12.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (stemming)
  
8.13.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (stemming)
  
8.14.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap (debat)
 14.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (debat)
 15.Bankenunie - jaarverslag 2018 (debat)
 16.Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (debat)
 17.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (debat)
 18.Samenstelling fracties
 19.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (debat)
 20.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (debat)
 21.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (debat)
 22.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (161 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (74 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1976 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (30 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (104 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (71 kb) Stemmingsuitslagen (124 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (471 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid