Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)
 3.Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Głosowanie
  8.1.Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii *** (głosowanie)
  8.3.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  8.4.Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (głosowanie)
  8.5.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  8.8.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  8.9.Zmiana statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)
  8.10.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (głosowanie)
  8.11.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  8.12.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (głosowanie)
  8.13.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (głosowanie)
  8.14.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)
 14.Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)
 15.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)
 16.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (debata)
 17.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)
 18.Skład grup politycznych
 19.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (debata)
 20.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (debata)
 21.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (debata)
 22.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (160 kb)
15/05/2019 16:28
  Lista obecności (64 kb)
16/05/2019 14:43
 
Protokół (77 kb)
15/05/2019 16:28
  Lista obecności (11 kb)
16/05/2019 14:43
  Wyniki głosowania (31 kb)
29/04/2019 14:22
  Głosowanie imienne (103 kb)
29/04/2019 10:56
 
Protokół (284 kb)
15/05/2019 16:28
  Lista obecności (71 kb)
16/05/2019 14:43
  Wyniki głosowania (131 kb)
29/04/2019 14:22
  Głosowanie imienne (470 kb)
29/04/2019 10:56
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności