Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa (dezbatere)
 3.Bilanțul Președinției austriece a Consiliului (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Ședință solemnă - Cea de a 20-a aniversare a monedei euro
 6.Reluarea ședinței
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Votare
  8.1.Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania *** (vot)
  8.3.Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană *** (vot)
  8.4.Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (vot)
  8.5.Conducerea autonomă în transportul european (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)
  8.7.Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I (vot)
  8.8.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)
  8.9.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)
  8.10.Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (vot)
  8.11.Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  8.12.Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (vot)
  8.13.Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (vot)
  8.14.Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului (dezbatere)
 14.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (dezbatere)
 15.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (dezbatere)
 16.Instituirea Programului InvestEU ***I (dezbatere)
 17.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru - Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (dezbatere)
 18.Componența grupurilor politice
 19.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (dezbatere)
 20.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (dezbatere)
 21.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (dezbatere)
 22.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (167 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (74 kb) Voturi prin apel nominal (1976 kb) 
 
Proces-verbal (77 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (29 kb) Voturi prin apel nominal (103 kb) 
 
Proces-verbal (282 kb) Lista de prezenţă (72 kb) Rezultatele voturilor (126 kb) Voturi prin apel nominal (478 kb) 
Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate