Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 15. januar 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki (razprava)
 3.Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Slavnostna seja - 20. obletnica uvedbe eura
 6.Nadaljevanje seje
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člem 69c Poslovnika)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji *** (glasovanje)
  
8.3.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  
8.4.Celoviti sporazum med EU in Kirgizistanom (glasovanje)
  
8.5.Avtonomna vožnja v evropskem prometu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)
  
8.7.Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami ***I (glasovanje)
  
8.8.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)
  
8.9.Sprememba statuta EIB * (glasovanje)
  
8.10.Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (glasovanje)
  
8.11.Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
8.12.Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (glasovanje)
  
8.13.Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (glasovanje)
  
8.14.Enakost spolov in davčne politike v EU (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva (razprava)
 14.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (razprava)
 15.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (razprava)
 16.Vzpostavitev programa InvestEU ***I (razprava)
 17.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem - Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (razprava)
 18.Članstvo v političnih skupinah
 19.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (razprava)
 20.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (razprava)
 21.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (razprava)
 22.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (161 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (73 kb) Izid poimenskega glasovanja (1976 kb) 
 
Zapisnik (77 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (30 kb) Izid poimenskega glasovanja (154 kb) 
 
Zapisnik (272 kb) Seznam navzočih (72 kb) Izidi glasovanj (125 kb) Izid poimenskega glasovanja (467 kb) 
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov