Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (debatt)
 3.Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - euron 20 år
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  8.1.Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien *** (omröstning)
  8.3.Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  8.4.Övergripande avtal EU-Kirgizistan (omröstning)
  8.5.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  8.7.Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I (omröstning)
  8.8.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  8.9.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)
  8.10.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (omröstning)
  8.11.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  8.12.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (omröstning)
  8.13.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (omröstning)
  8.14.Jämställdhet och skattepolitik i EU (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 14.Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (debatt)
 15.Bankunionen - årsrapport 2018 (debatt)
 16.Inrättande av InvestEU-programmet ***I (debatt)
 17.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)
 18.De politiska gruppernas sammansättning
 19.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (debatt)
 21.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (debatt)
 22.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (164 kb)
15/05/2019 16:32
  Närvarolista (64 kb)
16/05/2019 14:43
 
Protokoll (76 kb)
15/05/2019 16:32
  Närvarolista (11 kb)
16/05/2019 14:43
  Omröstningsresultat (30 kb)
29/04/2019 14:22
  Omröstningar med namnupprop (101 kb)
29/04/2019 10:56
 
Protokoll (277 kb)
15/05/2019 16:32
  Närvarolista (71 kb)
16/05/2019 14:43
  Omröstningsresultat (121 kb)
29/04/2019 14:22
  Omröstningar med namnupprop (469 kb)
29/04/2019 10:56
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy