Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Reform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika (debatt)
 3.Utvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - euron 20 år
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  
8.1.Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien *** (omröstning)
  
8.3.Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  
8.4.Övergripande avtal EU-Kirgizistan (omröstning)
  
8.5.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  
8.7.Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I (omröstning)
  
8.8.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  
8.9.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)
  
8.10.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (omröstning)
  
8.11.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
8.12.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (omröstning)
  
8.13.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (omröstning)
  
8.14.Jämställdhet och skattepolitik i EU (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Presentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 14.Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (debatt)
 15.Bankunionen - årsrapport 2018 (debatt)
 16.Inrättande av InvestEU-programmet ***I (debatt)
 17.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru - Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (debatt)
 18.De politiska gruppernas sammansättning
 19.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (debatt)
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (debatt)
 21.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (debatt)
 22.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (164 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (73 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1976 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (101 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (121 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (469 kb) 
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy