Index 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll - Omröstningsresultat
PDF 121kWORD 30k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I

 2. Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien ***

 3. Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) ***

 4. Övergripande avtal EU-Kirgizistan

 5. Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa

 6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I

 7. Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I

 8. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I

 9. Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga *

 10. Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet

 11. Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

 12. Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn

 13. EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU

 14. Jämställdhet och skattepolitik i EU
Senaste uppdatering: 25 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy