Indiċi 
Minuti
PDF 284kWORD 77k
It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika (dibattitu)
 3.Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Seduta solenni - L-għoxrin anniversarju tal-euro
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.In-negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u l-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fl-Albanija *** (votazzjoni)
  
8.3.Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan (votazzjoni)
  
8.5.Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  
8.7.Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)
  
8.8.L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)
  
8.9.Emenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)
  
8.10.L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.11.L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
8.12.Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (votazzjoni)
  
8.13.Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (votazzjoni)
  
8.14.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena (dibattitu)
 14.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 15.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (dibattitu)
 16.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (dibattitu)
 17.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù - Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 19.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (dibattitu)
 20.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (dibattitu)
 21.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (dibattitu)
 22.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


2. Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, biex tiddenunzja l-kummenti ta' Mario Borghezio (il-President iċċara xi punti), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé u Kostadinka Kuneva.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Melania Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


3. Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill (2019/2942(RSP))

Il-President għamel diskors introduttiv qasir li fih irringrazzja l-Presidenza Awstrijaka għall-ħidma mwettqa.

Sebastian Kurz (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, u Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat.

Interventi ta' Jean-Claude Juncker u Sebastian Kurz.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta solenni: 11.41.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.50.


5. Seduta solenni - L-għoxrin anniversarju tal-euro

Bejn 11.50 u 12.34, il-Parlament inġabar għal seduta solenni fl-okkażjoni tal-għoxrin anniversarju tal-euro.

Il-President għamel diskors qasir biex jiftaħ is-seduta solenni.

Jean-Claude Trichet (eks President tal-Bank Ċentrali Ewropew), Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew), Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni), Màrio Centeno (President tal-Eurogrupp) u Roberto Gualtieri (President tal-Kumitat ECON) għamlu diskors.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.38.

Interventi ta' Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (Il-President iċċara xi punti), Martina Anderson u Izaskun Bilbao Barandica.


7. In-negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' għadd ta' kumitati li jniedu negozjati interistituzzjonali, abbażi tar-rapporti li ġejjin (bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura):

— Kumitat ECON: proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ir-Regolament Emendatorju (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2015/760 dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès u Othmar Karas (A8-0013/2019);

— Kumitat ECON: proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès u Othmar Karas (A8-0012/2019);

— Kumitat ECON: proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Rapporteurs: Pervenche Berès u Othmar Karas (A8-0011/2019);

— Kumitat ITRE: proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adattament tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija [kif emendata mid-Direttiva 2018/XXX/UE] u r-Regolament (UE) 2018/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija], minħabba l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0001)

Intervent ta' Andreas Schwab (flok ir-rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.2. Konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u l-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fl-Albanija *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u r-Repubblika tal-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fir-Repubblika tal-Albanija [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0002)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.3. Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [2017/0185(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0003)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


8.4. Ftehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan (votazzjoni)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv bejn l-UE u r-Repubblika Kirgiża [2018/2118(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Réputé adopté (P8_TA(2019)0004)


8.5. Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew [2018/2089(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0005)


8.6. L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq [2017/0113(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0006)


8.7. Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta d-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi [2018/0101(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0007)


8.8. L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0008)

Intervent ta' Maria Grapini biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.9. Emenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2018/0811(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0009)


8.10. L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar l-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew [2018/2162(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0010)


8.11. L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni [2018/2222(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0011)


8.12. Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku (votazzjoni)

Rapport dwar il-valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku [2018/2086(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0012)


8.13. Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE [2018/2155(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0013)


8.14. L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE [2018/2095(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Marisa Matias u Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0014)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Adam Szejnfeld

Rapport Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek u Seán Kelly

Rapport Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada u Stanislav Polčák

Rapport Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz u Branislav Škripek

Rapport Marisa Matias u Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz u Jadwiga Wiśniewska.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.42.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.13.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, u Cătălin Sorin Ivan Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta' Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lill-kelliem preċedenti (il-President, filwaqt li kkonstata li ma kinitx kwistjoni ta' karta blu, irtira lill-kelliema l-fakultà li tintervjeni), Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, li qam kontra l-kummenti ta' Udo Bullmann (Il-President iċċara xi punti), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia u Nicola Danti.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner u Claudia Țapardel.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi ta' Andrus Ansip u Viorica Dăncilă.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Marek Jurek dwar it-tmexxija tad-dibattitu (Il-President iċċara xi punti).


14. Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 tal-BĊE [2018/2101(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato ippreżenta r-rapport.

Interventi ta' Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta' Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Luigi Morgano f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias u Peter van Dalen.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mario Borghezio.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis u Mario Draghi.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Gabriel Mato.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 21.6 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


15. Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (dibattitu)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2018 [2018/2100(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, Jonás Fernández f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bernard Monot f'isem il-Grupp EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati u Sirpa Pietikäinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias u Jean-Luc Schaffhauser.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis u Nils Torvalds.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 21.7 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


16. L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta' Seán Kelly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE) u Wim van de Camp (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ivo Belet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Kerstin Westphal (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Angel Dzhambazki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT) u Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta' Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz u Lambert van Nistelrooij.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska u Ivana Maletić.

Interventi ta' Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 21.3 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


17. Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù - Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù [2018/2010(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Rapport dwar l-iimplimentazzjoni tal-Pilastru Kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali [2018/2106(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà u Reimer Böge ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Nadja Hirsch f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa u Tom Vandenkendelaere.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda u Julie Ward.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta' Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà u Reimer Böge.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 21.8 u punt 21.2 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


18. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Innocenzo Leontini ma baqax membru tal-Grupp PPE u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 16 ta' Jannar 2019.

Jane Collins u John Stuart Agnew ma baqgħux membri tal-Grupp EFDD u ngħaqdu mal-Grupp ENF b'effett li jiddekorri mid-data 16 ta' Jannar 2019.

Gerard Batten m'għadux jieħu postu mal-Membri mhux affiljati u ngħaqad mal-Grupp ENF b'effett li jiddekorri mid-data 16 ta' Jannar 2019.


19. Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Karoline Graswander-Hainz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Tamás Deutsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Mirja Vehkaperä f'isem il-Grupp ALDE, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers u Romana Tomc.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda u Stanislav Polčák.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Maria Arena.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.6 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


20. Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI).

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Karine Gloanec Maurin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Mercedes Bresso (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Soraya Post (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), David Casa f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria u Romana Tomc.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Verónica Lope Fontagné.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.7 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


21. Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Arndt Kohn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Marlene Mizzi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman u Ramón Luis Valcárcel Siso.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Daniel Buda u Rosa D'Amato.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Pascal Arimont.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.8 tal-Minuti ta' 16.1.2019.


22. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' ta' Ottubru I u II 2018 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 632.677/OJME).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza