Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

8. Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenade kungarikets utträde ur EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare).

Talmannen upprepar parlamentets förtroende för Michel Barnier och riktar ett tack till teamet som sköter brexitförhandlingarna.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Alyn Smith, som avböjde en fråga ("blått kort") från David Coburn, Barbara Spinelli och Janice Atkinson.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge och Esther de Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark och Maria Grapini.

Talare: Frans Timmermans och Melania Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy