Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

9. Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (2018/2748(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón (španělský předseda vlády).

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon a Michael Detjen.

Vystoupil Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí