Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

9. Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (forhandling)
CRE

Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (2018/2748(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spaniens premierminister).

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon og Michael Detjen.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik