Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

9. Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (2018/2748(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón (premier Hiszpanii).

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon i Michael Detjen.

Głos zabrał Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności