Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

9. Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (2018/2748(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Preşedintele Guvernului Spaniei).

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon și Michael Detjen.

A intervenit Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate