Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

9. Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (2018/2748(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spaniens premiärminister).

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon och Michael Detjen.

Talare: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy