Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk

11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)

Předseda oznámil, že obdržel žádosti, aby se hlasovalo o rozhodnutích oznámených v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 14. ledna 2019 (bod 9 zápisu ze dne 14.1.2019), které mu postoupili:

—   skupina ECR a další poslanci, týkající se rozhodnutí výboru JURI zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   skupina Verts/ALE a další poslanci, týkající se rozhodnutí výboru PECH zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Hlasování se budou konat zítra, ve čtvrtek 17. ledna 2019.

V případě ostatních rozhodnutí, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 14. ledna 2019 (bod 9 zápisu ze dne 14.1.2019), nebyla předložena žádná žádost o hlasování v souladu s článkem 69c jednacího řádu.

Výbory ECON, LIBE a TRAN tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí