Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0281(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0472/2018

Ingivna texter :

A8-0472/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0018

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

12.5. Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0019)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy