Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk

12. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasování)

12.2. Žádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (hlasování)

12.3. Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (hlasování)

12.4. Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

12.5. Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

12.6. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (hlasování)

12.7. Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)

12.8. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)

12.9. Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)

12.10. Postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí