Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg

12. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 (afstemning)

12.2. Indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (afstemning)

12.3. Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (afstemning)

12.4. Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

12.5. Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

12.6. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (afstemning)

12.7. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)

12.8. Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)

12.9. Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

12.10. Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik