Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg

12. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)

12.2. Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (hääletus)

12.3. ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (hääletus)

12.4. ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

12.5. ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

12.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (hääletus)

12.7. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)

12.8. Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)

12.9. WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)

12.10. Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (hääletus)
Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika