Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg

12. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (głosowanie)

12.2. Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (głosowanie)

12.3. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (głosowanie)

12.4. Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.5. Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.6. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (głosowanie)

12.7. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)

12.8. Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)

12.9. Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)

12.10. Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności