Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg

12. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)

12.2. Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (hlasovanie)

12.3. Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (hlasovanie)

12.4. Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

12.5. Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

12.6. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (hlasovanie)

12.7. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)

12.8. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)

12.9. Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)

12.10. Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia