Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune и Seán Kelly

Доклад Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Момчил Неков, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica и Nicola Caputo

Доклад Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić и Dubravka Šuica

Доклад Norbert Lins и Bart Staes - A8-0475/2018
Момчил Неков, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica и Stanislav Polčák.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност