Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg

13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune og Seán Kelly

Betænkning: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica og Nicola Caputo

Betænkning: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Notis Marias, Ivana Maletić og Dubravka Šuica

Betænkning: Norbert Lins og Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica og Stanislav Polčák.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik