Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg

13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune și Seán Kelly

Raport Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica și Nicola Caputo

Raport Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić și Dubravka Šuica

Raport Norbert Lins și Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica și Stanislav Polčák.

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate