Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune och Seán Kelly

Betänkande Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica och Nicola Caputo

Betänkande Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Notis Marias, Ivana Maletić och Dubravka Šuica

Betänkande Norbert Lins och Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica och Stanislav Polčák.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy