Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg

16. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Babette Winter bola s účinnosťou od 10. januára 2019 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jakob von Weizsäcker.

Le Parlement prend acte de son élection.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia